Aedes Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

Menu

Cursos Online – OFIMÀTICA

OFIMÀTICA

Alfabetització informàtica 2012 – 30h
Alfabetització informàtica 2012: Informàtica – 20h
Alfabetització informàtica 2012: Internet – 20h
Diferències entre Microsoft Office i LibreOffice/OpenOffice – 20h
Introducció a la informàtic – 20h
LibreOffice (bàsic) – 65h
LibreOffice: Bases de dades – Base – 20h
LibreOffice: Documents de text – Writer – 20h
LibreOffice: Fulla de càlcul – 20h
Microsoft Project 2010 – 30h
OpenOffice 2.1 (bàsic) – 60h
Preparació per l’acreditació (ECDL/ICDL, versió 2010) – 140h
Preparació per l’acreditació: Bases de dades (ECDL/ICDL, versió 2010) – 20hh
Preparació per l’acreditació: Conceptes bàsics sobre les TIC (ECDL/ICDL, versió 2010) – 20h
Preparació per l’acreditació: Fulles de càlcul (ECDL/ICDL, versió 2010) – 25h
Preparació per l’acreditació: Informació i comunicació (ECDL/ICDL, versió 2010) – 20h
Preparació per l’acreditació: Presentacions (ECDL/ICDL, versió 2010) – 25h
Preparació per l’acreditació: Processador de textos (ECDL/ICDL, versió 2010) – 30h
Preparació per l’acreditació: Ús de l’ordinador i gestió d’arxius (ECDL/ICDL, versió 2010) – 20h
Preparació: Bases de dades (ECDL/ICDL) – 20h
Preparació: Conceptes bàsics sobre les TI (ECDL/ICDL) – 20h
Preparació: Fulles de càlcul (ECDL/ICDL) – 25 h
Preparació: Informació i comunicació (ECDL/ICDL) – 20h
Preparació: Ús de l’ordinador (ECDL/ICDL) – 115h
Preparació: Presentacions (ECDL/ICDL) – 20h
Preparació: Processador de textos (ECDL/ICDL) – 25h
Preparació: Ús de l’ordinador i gestió d’arxius (ECDL/ICDL) – 20h

Office 2013
Microsoft Excel 2013 (avançat) – 20h
Microsoft Excel 2013 (bàsic) – 20h
Microsoft Excel 2013 (complet) – 80h
Microsoft Excel 2013 (intermedi) – 25h
Microsoft Excel 2013 (professional) – 25h
Microsoft PowerPoint 2013 (avançat) – 25h
Microsoft PowerPoint 2013 (bàsic) – 25h
Microsoft PowerPoint 2013 (complet) – 50h
Microsoft Word 2013 (avançat) – 30h
Microsoft Word 2013 (bàsic) – 20h
Microsoft Word 2013 (complet) – 85h
Microsoft Word 2013 (intermedi) – 25h
Microsoft Word 2013 (professional) – 20h

Office 2010
Microsoft Access 2010 (avançat) – 20h
Microsoft Access 2010 (bàsic) – 20h
Microsoft Access 2010 (complet) – 65h
Microsoft Access 2010 (expert) – 20h
Microsoft Access 2010 (fàcil) – 40h
Microsoft Access 2010 (professional) – 20h
Microsoft Excel 2010 (avançat) – 20h
Microsoft Excel 2010 (bàsic) –20h
Microsoft Excel 2010 (complet) – 75h
Microsoft Excel 2010 (expert) – 25h
Microsoft Excel 2010 (fàcil) – 40h
Microsoft Excel 2010 (professional) – 20h
Microsoft Office 2010 Professional – 265h
Microsoft Office 2010 Standard – 210h
Microsoft Outlook 2010 – 20h
Microsoft PowerPoint 2010 – 50h
Microsoft PowerPoint 2010 (avançat) – 25h
Microsoft PowerPoint 2010 (bàsic) – 25h
Microsoft Word 2010 (avançat) – 25h
Microsoft Word 2010 (bàsic) – 25h
Microsoft Word 2010 (complet) – 105h
Microsoft Word 2010 (expert) – 40h
Microsoft Word 2010 (fàcil) – 50h
Microsoft Word 2010 (professional) – 20h
Prova de nivell Microsoft Access 2010
Prova de nivell Microsoft Excel 2010
Prova de nivell Microsoft Office 2010 (Word+Excel+Access)
Prova de nivell Microsoft Word 2010

Office 2010 Training
Prova de nivell Training Microsoft Access 2010
Prova de nivell Training Microsoft Excel 20102
Prova de nivell Training Microsoft PowerPoint 2010
Prova de nivell Training Microsoft Word 2010
Prova de nivell Training Office 2010
Training: Formació en Microsoft Access 2010 – 20h
Training: Formació en Microsoft Excel 2010 – 35h
Training: Formació en Microsoft PowerPoint 2010 – 20h
Training: Formació en Microsoft Word 2010 – 40h
Training: Habilitats avançades en Microsoft Access 2010 – 20h
Training: Habilitats avançades en Microsoft Excel 2010 – 20h
Training: Habilitats avançades en Microsoft PowerPoint 2010 – 20h
Training: Habilitats avançades en Microsoft Word 2010 – 20h
Training: Habilitats inicials en Microsoft Access 2010 – 20h
Training: Habilitats inicials en Microsoft Excel 2010 – 20h
Training: Habilitats inicials en Microsoft PowerPoint 2010 – 20h
Training: Habilitats inicials en Microsoft Word 2010 – 20h
Training: Habilitats intermèdies en Microsoft Access 2010 – 20h
Training: Habilitats intermèdies en Microsoft Excel 2010 – 20h
Training: Habilitats intermèdies en Microsoft PowerPoint 2010 – 20h
Training: Habilitats intermèdies en Microsoft Word 2010 – 20h

Office 2007
Microsoft Access 2007 (avançat) – 20h
Microsoft Access 2007 (bàsic) – 20h
Microsoft Access 2007 (complet) – 65h
Microsoft Access 2007 (expert) – 20h
Microsoft Access 2007 (fàcil) – 40h
Microsoft Access 2007 (professional) – 20h
Microsoft Excel 2007 (avançat) – 20h
Microsoft Excel 2007 (bàsic) – 20h
Microsoft Excel 2007 (complet) – 75h
Microsoft Excel 2007 (expert) – 25h
Microsoft Excel 2007 (fàcil) – 40h
Microsoft Excel 2007 (Professional) – 20h
Microsoft Outlook 2007 – 20h
Microsoft PowerPoint 2007 – 50h
Microsoft PowerPoint 2007 (avançat) – 25h
Microsoft PowerPoint 2007 (bàsic) – 25h
Microsoft Word 2007 (avançat) – 25h
Microsoft Word 2007 (bàsic) – 25h
Microsoft Word 2007 (complet) – 105h
Microsoft Word 2007 (expert) – 40h
Microsoft Word 2007 (fàcil) – 50h
Microsoft Word 2007 (professional) – 20h
Outlook 2007, navegació i eines per Internet – 50h
Prova de nivell Microsoft Access 2007
Prova de nivell Microsoft Excel 2007
Prova de nivell Microsoft Office 2007 (Word+Excel+Access)
Prova de nivell Microsoft Word 2007

Office 2007 Training
Training: Buscar informació a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Càlculs amb dades a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Col·laborar amb altres usuaris a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Disseny de diapositives y temes a Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20h
Training: Editar documents i correcció a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Estructurar dades i treballar amb registres a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Filtrar i analitzar dades a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Formació en Microsoft Office Access 2007 – 35h
Training: Formació en Microsoft Office Excel 2007 – 40h
Training: Formació en Microsoft Office PowerPoint 2007 – 25h
Training: Formació en Microsoft Office Word 2007 – 45h
Training: Formatjar i imprimir fulles a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Format de documents a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Importació i exportació d’informació a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Introducció a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Introducció a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Introducció a Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20h
Training: Introducció a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Millorar les diapositives amb elements multimèdia a Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20h
Training: Mostrar presentacions amb Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20h
Training: Restricció de dades i seguretat a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Taules dinàmiques i gràfics a Microsoft Office Excel 2007 – 20h
Training: Treballar amb columnes i taules a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Treballar amb diapositives a Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20 h
Training: Treballar amb elements gràfics a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Treballar amb formularis a Microsoft Office Access 2007 – 20h
Training: Treballar amb grans documents a Microsoft Office Word 2007 – 20h
Training: Treballar amb informes a Microsoft Office Access – 20h
Training: Treballar amb taules, gràfics i organigrames a Microsoft Office PowerPoint 2007 – 20h

Office 2003
Microsoft Access 2003 (avançat) – 20h
Microsoft Access 2003 (bàsic) – 20h
Microsoft Access 2003 (complet) – 55h
Microsoft Access 2003 (expert) – 20h
Microsoft Access 2003 (fàcil) – 30h
Microsoft Access 2003 (professional) – 20h
Microsoft Excel 2003 (avançat) – 20h
Microsoft Excel 2003 (bàsic) – 20h
Microsoft Excel 2003 (complet) – 70h
Microsoft Excel 2003 (expert) – 25h
Microsoft Excel 2003 (fàcil) – 35h
Microsoft Excel 2003 (professional) – 20h
Microsoft Excel 2003 aurreratua (Euskaraz) – 20h
Microsoft Excel 2003 avançat (Català) – 20h
Microsoft Excel 2003 avançat (Galego) – 20h
Microsoft Excel 2003 bàsic (Català) – 20h
Microsoft Excel 2003 básico (Galego) – 20h
Microsoft Excel 2003 erraza (Euskaraz) – 20h
Microsoft Excel 2003 fàcil (Català) – 30h
Microsoft Excel 2003 fácil (Galego) – 20h
Microsoft Excel 2003 oinarrizkoa (Euskaraz) – 20h
Microsoft Office 2003 Professional – 270h
Microsoft Office 2003 Pyme – 215h
Microsoft Office 2003 Standard – 115h
Microsoft Outlook 2003 – 20h
Microsoft Outlook 2003 (Català) – 20h
Microsoft Outlook 2003 (Euskaraz) – 20h
Microsoft Outlook 2003 (Galego) – 20h
Microsoft PowerPoint 2003 – 30h
Microsoft PowerPoint 2003 (Català) – 30h
Microsoft Publisher 2003 – 30h
Microsoft Word 2003 (avançat) – 20h
Microsoft Word 2003 (bàsic) – 20h
Microsoft Word 2003 (complet) –70 h
Microsoft Word 2003 (expert) – 30h
Microsoft Word 2003 (fàcil) – 30h
Microsoft Word 2003 (professional) – 20h
Microsoft Word 2003 aurreratua (Euskaraz) – 20h
Microsoft Word 2003 avançat (Català) – 20h
Microsoft Word 2003 avanzado (Galego) – 20h
Microsoft Word 2003 bàsic (Català) – 20h
Microsoft Word 2003 básico (Galego) – 20h
Microsoft Word 2003 erraza (Euskaraz) – 20h
Microsoft Word 2003 fàcil (Català) – 29h
Microsoft Word 2003 fácil (Galego) – 20h
Microsoft Word 2003 oinarrizkoa (Euskaraz) – 20h

Office XP
Microsoft Access XP (complet) – 45h
Microsoft Access XP (avançat) – 25h
Microsoft Access XP (bàsic) – 20h
Microsoft Excel XP (complet) – 45h
Microsoft Excel XP (avançat) – 20h
Microsoft Excel XP (bàsic) – 25h
Microsoft Office XP Professional – 170h
Microsoft Office XP Standard – 125h
Microsoft PowerPoint XP – 25h
Microsoft Word XP (complet) – 55h
Microsoft Word XP (fàcil) – 20h
Microsoft Word XP (avançat) – 30h
Microsoft Word XP (bàsic) – 25h

 

Formacions bonificables per empreses

Envia’ns un formulari per a obtenir més informació del curs o categoria que t’interessi. Et truquem i t’assessorem sobre les teves possibilitats.

Formulari: