Aedes Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

Menu

curs

banners_web_aedes_cursos-580x261

CURS DE REVIT

TIPUS DE FORMACIÓ: formació presencial, online i formació a mida in company.

Per la formació in company, envieu  un correu electrònic a  info@aedesvic.com, i us prepararem un pressupost ajustat a les vostres necessitats.

LLOC D’IMPARTICIÓ:   a les nostres instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona. Descompte especial pels nostres alumnes de Vic i matrícula gratuïta. Descomptes no acumulables.

 

 • Opció de pagament fraccionat
 • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar
 • Consulta els nostres descomptes

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

 

_____________________________________________________________________________________________

El curs de Revit de Aedes Vic va adreçat a qualsevol agent que pugui intervenir en un edifici en qualsevol moment al llarg de la seva existència tant virtual com real, no només pel que fa al seu procés de disseny des de qualsevol disciplina (disseny arquitectònic, estructural o d’instal·lacions) sinó també en relació a la seva construcció, manteniment o gestió (sigui per a la mateixa propietat, per a un API, un administrador…).

També va dirigit a gestors que hi hagin d’afegir informació per a posteriors recomptes, inventaris o informes diversos, presentats en formats gràfics 2D (plantes, alçats, seccions) i 3D (animacions, renders estudis solars) o en forma de taules i amb qualsevol combinació entre els diferents formats imaginable.

*Per realitzar aquest curs és convenient que els alumnes portin el seu propi ordinador. En cas de no poder-ho fer, poseu-vos en contacte amb el centre.

METODOLOGIA CURS DE REVIT:

Tota la formació es farà des del primer moment a base de pràctiques guiades, intervenint en exemples i casos pràctics, per tal d’optimitzar el rendiment del temps de la formació i accelerar al màxim l’aprenentatge, amb l’objectiu final d’assolir el domini de les diferents eines i recursos que proporciona el programari.

OBJECTIUS CURS DE REVIT:

 • Capacitar als tècnics (arquitectes, enginyers, delineants o a qualsevol altre agent) per a la redacció de projectes bàsics, d’execució o de direcció d’obres.
 • Assolir competències per preparar tota la documentació tècnica necessària, en gràfica 2D / 3D, o no gràfica, per a amidaments, recomptes, informes o inventaris.
 • Aprendre a crear un únic arxiu central o a establir vincles entre els diferents arxius, per treballar de manera autònoma o integrada en un equip interdisciplinari.

TEMARI CURS DE REVIT:

 1. Breu introducció a la tecnologia BIM i a Revit: 1.1 Conceptes generals CAD / BIM.
 2. Els Arxius en Revit: 2.1. Arxius de Projectes, de Famílies i de plantilles.
 3. Interfície d’usuari: 3.1. La cinta / 3.2.El Navegador de Projectes / 3.3 Paleta de Propietats.
 4. Treballar amb Revit: 4.1. Les vistes / 4.2. La delimitació de l’espai / 4.3. La gestió de components.
 5. Propietats de les Vistes: 5.1. Control de la Visibilitat dels gràfics / 5.2. Plantilles de vistes.
 6. Els objectes en Revit: 6.1. Categories / 6.2. Subcategories / 6.3. Famílies / 6.4. Tipus i Exemplars.
 7. Les propietats dels objectes en Revit, els camps d’una base de dades: 7.1. Paràmetres.
 8. Creació de models arquitectònics per tres mètodes, que es poden combinar: 8.1. Per adició directa de components BIM de sistema o de biblioteca. / 8.2. Generant els components BIM a partir de volumetria 3D: Les Masses./ 8.3. A partir d’esquemes vectorials 2D: línies de model i de detall.
 9. Tots els components arquitectònics, de sistema i de biblioteques i relacions entre ells: 9.1. Murs, cobertes, sostres, pilars, bigues, escales, rampes, baranes, portes, finestres, mobles, llums, murs, cortina, sistemes de murs cortina, muntants, plafons, habitacions, àrees, fonaments, components in situ, masses, models genèrics, etc.
 10. Els objectes auxiliars en Revit: 10.1. Pla de Treball / 10.2. Nivell / 10.3. Reixetes i objectes de Referència.
 11. Eines i tècniques d’edició d’objectes: 11.1 El menú modificar / 11.2. El mode esbós / 11.3.Editar famílies.
 12. Treballar amb paquets de selecció, grups, muntatges, peces i filtres.
 13. Creació de relacions noves entre objectes, en un projecte o una família: 13.1. Cotes i cadenats.
 14. Documentar i presentar els projectes. 14.1. Unitats i Opcions generals de Revit. / 14.2. Vistes 2D: plantes, alçats, seccions, retalls, vistes de disseny i relacions entre elles. / 14.3. Vistes 3D: axonomètriques, còniques i renders./ 14.4. Anotacions i components de detall: cotes etiquetes, simbologia i llegendes. / 14.5. Taules de planificació: de quantitats, de materials i altres. / 14.6. Plànols: Composició i components de simbologia. / 14.7. Configuració de Revit: Opcions, Estils d’objectes, de línies, gruixos, escales i vistes. / 14.8. El temps en Revit: Fases, Opcions de disseny i Animacions de recorreguts i d’estudis solars.
 15. Insertar, Vincular, Exportar, Imprimir, Publicar, Guardar Com i Opcions particulars.
 16. Treballar en equip: 16.1. Arxius vinculats / 16.2. Arxius centrals.
 17. Creació de paràmetres: 17.1. Tipus de paràmetres.
 18. Personalització de Revit: 18.1. Abreviatures / 18.2. Gestió dels materials i de biblioteques / 18.3. Personalitzar les captures / 18.4. Normes de projecte / 18.5. Plantilles de projecte i altres opcions.

*CURS BONIFICABLE PER A TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ

Reply

*