Aedes Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

Menu

curs

comptaavancada

CURS COMPTABILITAT AVANÇADA

TIPUS DE FORMACIÓ: formació presencial i formació a mida in company.

Per la formació in company, envieu  un correu electrònic a  info@aedesvic.com, i us prepararem un pressupost ajustat a les vostres necessitats.


LLOC D’IMPARTICIÓ:   a les nostres instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona. Descompte especial pels nostres alumnes de Vic i matrícula gratuïta. Descomptes no acumulables.

 

  • Opció de pagament fraccionat
  • Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
  • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
  • Consulta els descomptes especials.

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

_________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIUS CURS COMPTABILITAT AVANÇADA

Aquest curs és de nivell avançat, dirigit a persones que ja tenen un cert nivell de comptabilitat, com a mínim en el desenvolupament del procés bàsic. L’objectiu és aprofundir en el coneixement de les tècniques i criteris comptables i dominar determinats temes que requereixen un nivell superior al que es podria definir com el nivell bàsic.

  • Repassar el procés general de la comptabilitat
  • Adquirir agilitat i aprofundir en determinats temes (existències, amortitzacions, etc.)
  • Adquirir els coneixements suficients en temes específics i d’un nivell superior (moneda estrangera, valors mobiliaris, leasing etc.), que li permetin resoldre les situacions més freqüents que es donen respecte als mateixos.
  • Conèixer els aspectes fiscals fonamentals que fan referència als temes tractats

 

TEMARI CURS COMPTABILITAT AVANÇADA:

1. Repàs general de comptabilitat
- Recordatori de temes bàsics
- Exercici pràctic

2. Provisions
- Concepte de provisió
- Provisions de passiu i actiu
- Regulacions fiscals de les provisions

3.Cartera d’efectes comercials
- Aspectes mercantils dels efectes comercials
- Lletra de canvi, xec i pagaré
- Comptabilització dels efectes comercials
- Descompte d’efectes

4. Operacions amb moneda estrangera.
- Concepte de moneda estrangera
- Diferencies de canvi
- Diferencies realitzades i no realitzades
- Comptabilització de les diferències i ajustos

5. Cartera de valors mobiliaris
- Classificació dels valors mobiliaris
- Comptabilització dels valors mobiliaris
- Compra i venda de valors
- Prima d’emissió
- Valors amb interessos explícits meritats i no vençuts
- Drets preferents de subscripció

6. Contractes d’arrendament financer (Leasing)
- Concepte de leasing
- Aspectes legals de leasing
- Comptabilització del leasing
- Avantatges fiscals del leasing

7. Comptabilització de l’Impost de Societats. (14 h)
Visió general de l’impost de Societats
Diferencies entre criteris comptables i fiscals
Diferencies permanents i temporals
Comptabilització de l’impost
Impost diferits i anticipats

*CURS BONIFICABLE PER A TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ