Aedes Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

Menu

curs

financesnofinances

CURS FINANCES PER A NO FINANCERS

TIPUS DE FORMACIÓ: formació presencial, online i formació a mida in company.

Per la formació in company, envieu  un correu electrònic a  info@aedesvic.com, i us prepararem un pressupost ajustat a les vostres necessitats.


LLOC D’IMPARTICIÓ:   a les nostres instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona. Descompte especial pels nostres alumnes de Vic i matrícula gratuïta. Descomptes no acumulables.

 

 • Opció de pagament fraccionat
 • Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
 • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
 • Consulta els descomptes especials.

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIUS CURS FINANCES PER A NO FINANCERS

Proporcionar una visió general de les finances dins del món empresarial i les implicacions que tenen les finances amb tots els departaments de l’empresa. La formació serà eminentment pràctica, directa i senzilla perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits a les seves tasques professionals presents o futures.

TEMARI CURS FINANCES PER A NO FINANCERS

 

 1. Introducció balanç de situació i compte de resultats

1.1. Masses patrimonials: Actiu – Passiu. El patrimoni

1.2. Diferenciar diferents elements patrimonials: caixa, immobilitzat, net, clients, proveïdors…

 

 1. Instruments comptables- financers

2.1. Diferenciar comptes balanç – comptes resultats

2.2. Recordatori comptabilització d’assentaments

2.3. Presentació instruments comptables i afectació a les finances

2.4. Exercici complet: llibre diari, llibre major, balanç de comprovació, compte de resultats, balanç de situació

 

 1. Finançament intern i finançament extern a llarg termini

3.1. Intern: Capital, Reserves, Amortització. Cash flow econòmic

3.2.  Extern: llarg termini

 

 1. Finançament extern: curt termini

4.1. Descompte d’efectes

4.2. Pòlissa de crèdit

4.3. Factoring

 

 1. Estat de fluxos de tresoreria

5.1. Introducció

5.2. Gestió de la tresoreria. Actius financers a curt termini

5.3. Flux de caixa i presa de decisions

5.5. Pressupost de tresoreria

 

 1. Costos

6.1. Introducció comptabilitat costos

6.2. Aclariment conceptes: cost, despesa, inversió, pagament

6.3. Classificació costos: naturalesa/ directe-indirecte/ fix-variable

6.4. Importància valoració inventaris: FIFO, mitjana ponderada

6.5. Compte resultats i distribució costos fixos-variables

 

 1. Relació compte de resultats i balanç de situació

7.1. Concepte

7.3. Diferents presentacions comptes de resultats

7.4. Estructura compte de resultats

7.5. Relacions entre els dos comptes anuals

 

 1. Anàlisi balanç de situació (I)

8.1. Introducció

8.3. Aspectes previs

8.4. Tipus d’anàlisis

8.5. Fons de maniobra

8.6. Percentatges

8.7. Gràfic

8.8. Liquiditat – Endeutament

8.9. Estat d’origen i aplicació de fons

 

 1. Anàlisi balanç de situació (II)

9.1. Introducció

9.2. Ratis de liquiditat

9.3. Ratis d’endeutament

9.4. Ratis de rotacions

9.5. Ratis gestió cobraments – pagaments

9.6. Exercici anàlisi balanç de situació

 

 1. Anàlisi compte de resultats (I)

10.1. Objectius

10.2. Anàlisi percentatges

10.3. Anàlisi gràfic

10.4. Principals ratis

10.5. Exercici compte de resultats

 

 1. Anàlisi compte de resultats (II)

11.1. Equilibri ingressos i despeses

11.2. Punt d’equilibri un sol producte

11.3.Punt d’equilibri més d’un producte

 

 1. Anàlisi rendibilitat

12.1. ROI

12.2. ROE

12.3. Efecte “apalancament

12.4. Ebitda

12.5. PER

 

 1. Exercici complert anàlisi empresa (I). Balanç de situació

13.1. Fons de maniobra

13.2. Percentatges

13.3. Gràfic

13.4. EOAF

13.5. Ratis

 

 1. Exercici complert anàlisi empresa (II). Compte de resultats

14.1. Anàlisi compte de resultats

14.2. Anàlisi rendibilitat

 

 1. Exercici complert anàlisi empresa (III)

15.1. Conclusions i propostes de millora

 

 1. Matemàtica financera (I)

16.1. Règim financer

16.2. Interès simple

16.3. Capitalització simple

16.4. Actualització simple

16.5. Descompte comercial

16.6. Interès compost

16.7. Capitalització composta

16.8. Actualització composta

 

 1. Matemàtica financera (II)

17.1. Taxa anual equivalent

17.2. Avaluació inversions

17.3. Valor actualitzar net

17.4. Taxa interna de rendibilitat

 

*CURS BONIFICABLE PER A TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ