Aedes Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

aedes vic: 93 886 40 20 - Assemblea de Catalunya, 2 LOCAL F 08500 Vic

Menu

Formació Bonificada

Què és la formació bonificada?

La formació bonificada consisteix en que totes aquelles empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social tenen un crèdit el qual es pot destinar exclusivament a la formació dels seus treballadors.
Així doncs, totes aquestes empreses disposen d’un crèdit econòmic, que dependrà de la plantilla mitja que tingui l’empresa.

Aedes és empresa organitzadora i per tant pot realitzar la gestió d’aquesta bonificació, tenint en compte que, aquest Fons, està gestionat per la Formació Tripartita. A Aedes Vic realitzem la gestió de la bonificació de forma totalment gratuïta.

 

Què es necessita?

Per poder realitzar una formació bonificada, l’únic que es necessita és tenir com a mínim un treballador afiliat a la Seguretat Social i no haver gastat el crèdit. A dia 31 de desembre el crèdit que no s’ha utilitzat com a formació bonificada es perd i a dia 1 de gener es torna a tenir la totalitat del crèdit.

 

Com es tramita?

Per fer aquesta tramitació de la formació bonificada, l’empresa ha de complimentar alguns formularis, on s’aporten les dades de l’empresa i del/s treballador/s que fan el curs. La tramitació l’ha de realitzar una empresa que estigui acreditada a la Fundació Tripartita, com per exemple ho som a Aedes Vic.
D’aquesta manera l’empresa acreditada dóna d’alta a Tripartita aquest curs, realitza tota la gestió i en finalitzar, comunica el tancament d’aquest i envia a l’empresa el document de bonificació, perquè aquesta es pugui bonificar l’import acordat.

 

Com s’executa?

L’empresa gestora, un cop s’ha realitzat la formació i el pagament de la factura corresponent, enviarà la documentació necessària a l’empresa (o a la seva gestoria en cas de que l’empresa així ho desitgi), per tal que aquesta, es pugui beneficiar d’aquest import mitjançant el model TC1, Seguretat Social.

 

*Tots els cursos del nostre centre són bonificables, es poden realitzar mitjançant la formació bonificada.

 

Fundación Tripartita formació bonificada